KARTLEGG ENGELSKE LESEFERDIGHETER

1. til 10. trinn

29 leseprøver

Sjekk leseforståelse
og lesehastighet.

Ordkjedetest

Sjekk hvor rask elever
ser ord som bilde.

Diktat

Sjekk rettskriving av ord
elever forventes å kunne.

Les og tegn

Les en instruks og
lag en tegning.

"Ubegrenset antall kopier til eget bruk."