Readingtest.no

Kartlegg leseferdigheter i engelsk

Leseferdigheter kan komme i rykk og napp, men på ordkjedetesten bør det alltid være fremgang helt frem til våren 10. trinn, også hos de flinke. Grei fremgang – som betyr å avkode vanlige småord lettere – bidrar til en mer stabil utvikling av leseferdighetene, dvs. mindre rykk og napp. Har det ikke vært fremgang siden forrige kartlegging, bør en gå ut fra det ikke blir det neste gang heller. Behov for grep blir som regel ikke mindre om de utsettes. Ordkjedetesten gir ikke mange svar, men er den enkleste indikatoren å følge med på.