Readingtest.no

Kartlegg leseferdigheter i engelsk

«Les og tegn» er egentlig en egen selvstendig kartlegging lagt til 5. – 7. trinn. Elevene leser en instruks og lærer sjekker leseforståelsen ut fra hvor mange detaljer elevene fikk med seg. Dette er ikke en tegnekonkurranse, så enkle strek-figurer går helt fint. Det er ingen poeng, men lærer kan notere lav, middels eller høy måloppnåelse. Elevene opplever dette som en gøy måte å avslutte en kartlegging på. De fleste er ferdig på 5 minutter. Det følger med en del ekstra «les og tegn» oppgaver. Om det gjennomføres ekstra kartlegginger i en periode, er det bare å bytte ut så elever ikke får den samme «les og tegn» to ganger.