Readingtest.no

Kartlegg leseferdigheter i engelsk

Nasjonale prøver i engelsk handler også om å kunne lese ukjent tekst, uten hjelp av en voksen. Men hvor mye av en ukjent engelsk tekst forstår elevene? Beste måte å sjekke leseforståelse vil alltid være 1 til 1, men det krever også mye tid. Et mer praktisk alternativ er klasse-kartlegging. Det er fort gjort og gir et bilde av klassens muligheter og utfordringer. Readingtest har justert ord og handling slik at elever får en positiv leseopplevelse og mulighet til å vise hva de kan. Etter hver kartlegging kan progresjon vurderes. Dagens elever lærer mye engelsk på fritiden. Denne gratis gull-kompetansen tar de med seg til skolen. Gå gjerne ut fra at de kan mer enn de fleste er klar over, inkl. eleven selv.