Readingtest.no

Kartlegg leseferdigheter i engelsk

Pris og tilbud

Readingtest er delt opp i 3 pakker. Skoler bestemmer selv hva de vil bestille. Uansett hvilken pakke en velger først, koster den første 4.800 kr. Ønskes flere, er det tilbud på disse: Den andre kun 3.800 kr og 3.300 kr for den tredje. Kjøpes to pakker, blir det 8.600 kr, og for alle tre 11.900 kr. Om en ønsker å først kjøpe én pakke og senere utvide, går det fint. Tilbudene vil gjelde og det er ingen gebyrer.

Prisene er eks mva og er et engangskjøp – ikke et årsabonnement. Ved kjøp får skolen lov å ta ubegrenset antall kopier til eget bruk. 

Ønsker en kommune å gjøre en fellesbestilling så alle skolene har kartleggingen, ta kontakt og be om et tilbud.