Readingtest.no

Kartlegg leseferdigheter i engelsk

Uansett hvilken tekst elever leser vil det være mange høyfrekvente småord. De har sikkert hørt ordene tusenvis av ganger, men ikke alle har dem tidlig inne som bilde. Det betyr at de må bruke krefter på å tolke, i stede for å bruke krefter på å få med seg hva handlingen går ut på. Kort fortalt, blir det å lese ukjent tekst slitsomt om en ikke har kontroll på vanlige småord. Diktat brukes derfor ikke kun til å sjekke rettskriving, men til å følge med på at elevenes kontroll på småordene går rett vei. I Readingtest starter diktat fra høsten 3. trinn.