Readingtest.no

Kartlegg leseferdigheter i engelsk

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Er bestillingen godkjent av skolens ledelse?
Velg kartleggingen(e) som ønskes. Uansett hvilken kartlegging som ønskes først, er prisen 4.800. Ønskes flere, er tilbudet 3.800 kr for nr. 2 og 3.300 kr for den tredje. Tilbudene gjelder om en ønsker å bestille dem senere. Prisene er eksklusiv mva.
Ønskes faktura sendt på e-post eller EHF?