Pris og tilbud

3 pakker å velge mellom

Uansett hvilken en velger, koster den første 4.800 kr, den andre 3.800 kr og 3.300 for den tredje. Kjøpes to, blir det 8.600 og for alle tre,  11.900 kr. Dette er et engangskjøp, ikke et abonnement. Tilbudet gjelder om en først kjøper én pakke og så senere ønsker flere. Prisene er ekskl. mva. Skolen får da mulighet til å ta ubegrenset antall kopier til eget bruk. 

Ønsker en kommune å gjøre en fellesbestilling, ta kontakt og få et eget tilbud. Da vil alle skoler, PPT og voksenopplæring kunne ta ubegrenset antall kopier fra hele opplegget til eget bruk.