Read and draw

Ulike tekster krever ulike leseferdigheter. Å kunne lese en instruksjon på engelsk er nødvendig i mange sammenhenger. En instruks forteller hva som skal gjøres og vurderes ut fra det som måtte gjøres.

‘Read and Draw’ er på mange måter en egen kartlegging i kartleggingen. Den gir elever mulighet til å vise sine leseferdigheter på en annen måte enn hva leseprøver gjør. Det vanlige er at elever synes dette er en gøy test. 

‘Read and Draw’ er kun tilgjengelig i 5.-7. trinns pakken. Elevene får en tekst på 5-6 linjer og vurderes ut fra hvor mange detaljer fra en teksten som er med i en tegning. En god tegning har fått med seg ca. 10 detaljer. Det er 10 oppgaver, inkl. en jule-oppgave.  

Dette er ikke en test i tegneferdigheter. Det er lov med enkle strek-tegninger.

Det er ikke lagt inn noen tidsbegrensning, men sett av ca. 5 minutter.