Online test side

2 nye 1-sides leseprøver er nå klar til å testes ut. Mål er å få et bilde av hvilke trinn de ulike leseprøvene passer best til. Testen bør helst gjøres sammen med en voksen på grupperommet. Lov å gi praktisk hjelp. Elever kan ta testene flere ganger. 

Testen er online og anonym. Ingen innlogging, ingen navn. Når eleven trykker ‘Finish’ vil resultatet vises øverst på siden og kopi av prøven sendt inn til vurdering. 

Hvordan vurdere lærer resultatet? Alle 1-siders leseprøver har 9 sjekk av leseforståelse. Uansett leseprøve, betyr 7, 8 og 9 riktige en god forståelse av den aktuelle teksten. Siden leseprøvene er under testing, skal en ikke overtolke resultatene. Men når en hel klasse har gjennomført samme test, vil lærer som regel også få et nyttig bilde av klassen.

Viktig å velge riktig trinn. Leseprøvene er de samme på alle trinn. Men når kopi sendes som grunnlag til vurdering, vil en kunne se hvilket trinn den er sendt fra.