Nasjonal prøve i engelsk er også en prøve i å lese ukjent tekst – uten hjelp av en voksen. Dagens elever har engelsk som en naturlig del av sin fritid. Veien til å kunne lese f.eks. Harry Potter på engelsk kan være kortere enn lærer – og eleven selv – er klar over. 

Skoler bruker mye tid og krefter på å forberede elevene til de nasjonale prøvene i engelsk. Det har nærmest blitt en tradisjon å ta så mange av de gamle prøvene på nett som mulig. Men hvis elever ikke har leseferdigheter til å forstå ukjent tekst, blir det mye tipping. Siden høsten 2021 har 189 skoler, med over 35.000 elever, startet systematisk kartlegging av leseferdigheter i engelsk. 

Enkelt sagt, handler det om å følge med på lese-utviklingen elevene har i forhold til et nasjonalt snitt. Gjøres noen grep, kan en senere se om de har vært til nytte. 

Readingtest gir lærer noe å støtte seg til, som kan gir trygghet på ulike måter. 

Det er Udir sine fageksperter som bestemmer tekstnivå og tekstmengde elevene forventes å klare etter 4 og 7 år på skole. En mer underforstått forventning, ligger i at Udir også har bestemt Vg1 engelsk er obligatorisk og ett av seks fag som gir generell studiekompetanse – hvis bestått. Readingtest har justert kartleggingen helhetlig for 1. til 10. trinn og bruker Udir sine forventninger som rettesnor. 

Lærerveiledning er på norsk og det er fasit til alt. Det vanlige er at lærere lett forstår hva som skal gjøres og elevene opplever kartleggingen som positiv. 

Et regneark hjelper til med å regne ut bl.a. leseforståelse og lesehastighet, begreper foreldre forstår på et kontaktmøte. Elever motiveres når de ser at det går fremover. En kan vel også si det skjer noe magisk i klassen når den første eleven begynner å lese Harry Potter, på engelsk 🙂

Engelsk = Norsk
Det kan være greit å huske at norsk skole i alle år har brukt mye av kompetansen fra norskfaget til å planlegge og gjennomføre engelskfaget. Alt som forskning sier er lurt å gjøre i norsk, gjelder jevnt over også i engelsk: Det er en fordel å forstå det meste av en tekst, avkode ord lettere for hvert år og ha en økende god lesehastighet. Det er viktig i både engelsk og norsk å fange opp dem som ikke har fremgang.

Lærere trenger derfor ikke finne opp kruttet på nytt når de skal vurdere leseferdigheter i engelsk, men bruke kruttet fra lærerskolen og egen erfaring. 

Ta kontakt hvis det skulle være noen spørsmål ut over dette.