Nasjonal prøve i engelsk er også en prøve i å lese ukjent tekst – uten hjelp av en voksen. Dagens elever møter mye engelsk på fritiden og tar denne gratis gull-kompetansen med seg til skolen, ofte uten at den kommer helt til nytte. Veien til å kunne lese f.eks. Harry Potter på engelsk, kan være kortere enn lærer – og eleven selv – er klar over. 

Til nå har 226 skoler tatt i bruk Readingtest. Etter de nasjonale prøvene i 2023 har mange grunn til å være fornøyd. Readingtest er et verktøy både lærer og elever kan støtte seg til gjennom hele skoleåret. Det gir trygghet på ulike måter. Nytten av små grep kan vurderes. Å synliggjøre fremgang motiverer.

Readingtest er et engangskjøp og sendes ut som pdf. Skolen får rett til å ta ubegrenset antall kopier til eget bruk. Det følger med lærerveiledning og fasit til alt. Readingtest kan startes når som helst i løpet av et skoleår.

Hvor flink må elever egentlig bli til å lese engelsk? Det er Udir sine fag-eksperter som bestemmer tekstnivå, tekstmengde og tid på de nasjonale prøvene, ut fra hva de forventer elevene bør klare etter 4 og 7 år på skole. Det er ingen nasjonal prøve 10. trinn. Men en mer underforstått forventning til 10. trinn ligger i at Udir har bestemt Vg1 engelsk er obligatorisk og ett av seks fag som gir generell studiekompetanse – hvis bestått. Readingtest har justert kartleggingen helhetlig for 1. til 10. trinn og bruker Udir sine forventninger som rettesnor.

Engelsk = Norsk
Det kan være greit å huske at norsk skole i alle år har brukt mye av kompetansen fra norskfaget til å planlegge og gjennomføre engelskfaget. Alt som forskning sier er lurt å gjøre i norsk, gjelder jevnt over også i engelsk: Det er en fordel å forstå det meste av en tekst, avkode ord lettere for hvert år og ha en økende god lesehastighet. Det er viktig i både engelsk og norsk å fange opp dem som ikke har fremgang. Lærere trenger derfor ikke finne opp kruttet på nytt når de skal vurdere leseferdigheter i engelsk, men bruke kruttet fra lærerskolen og egen erfaring.

Ta kontakt hvis det skulle være noen spørsmål ut over dette.