Diktat

Når en kartlegger en klasses lese- og skriveferdigheter, vil en fort legge merke til at elever som leser med god forståelse, som har høy stanine på ordkjedetesten, også har god rettskriving av de vanligste høyfrekvente ordene. Det motsatte synes også å være tydelig: Elever med mange skrivefeil på vanlige høyfrekvente ord må bruke ekstra tid på å forstå teksten de leser – som sikkert ikke er noen nyhet. 

Opplegget kalles ‘Dictation’ og er diktat satt i et system for å hjelpe læreren følge med på i hvilken grad elevene har/får kontroll på de vanligste høyfrekvente ord. 

‘Dictation’ er lagt opp til å starte forsiktig og optimistisk høsten 3. trinn. Det handler mye om å danne seg et bilde av klassen som helhet og vurdere mulighet til små grep innenfor ordinær undervisning så tidlig som mulig – og unngå større grep senere.

Det er nye setninger høst og vår helt opp til 10. trinn. Alle setningene er korte og ingen ord brukes to ganger i samme diktat. Hvert riktig ord gir derfor ett poeng. Ordene består mest av høyfrekvente småord og ord en forventer elevene kan på de aktuelle trinnene. 

Eksempel på setninger:
Høst 3. trinn:  We can go.     
                           It is new.
Høst 5. trinn:  What is this?   
                           You are my friend.
Høst 8. trinn:  Maybe I could do that?   
                            Follow your dream.